CHUYÊN NGHIỆP - TIN CẬY

Những lợi ích mà khách hàng của KBC nhận được: Tránh được những phiền toái của sự thay đổi Nhân sự, Tài chính, Kế toán. Nhà quản trị sẽ yên tâm để tiếp tục triển khai các chiến lược kinh doanh, kiểm soát hoạt động và giảm thiểu những rủi ro có thể gặp phải. Công tác kế toán của doanh nghiệp được thực hiện một cách hoàn hảo, tiết kiệm tối đa chi phí, mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Định kỳ xem xét và tư vấn các cơ hội tiết kiệm chi phí thuế trên cơ sở đúng pháp luật và phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp. Tư vấn cho doanh nghiệp những giải pháp mang tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, thực hiện các thủ tục phức tạp liên quan đến Thuế. KBC sẵn sàng là đại diện theo uỷ quyền hợp pháp của doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến các cơ quan nhà nước.

NHANH CHÓNG 24/7

Mục tiêu phát triển của KBC: KBC phấn đấu trở thành tổ chức tư vấn Tài chính, Kế toán - Thuế chuyên nghiệp hàng đầu với chất lượng dịch vụ hoàn hảo. Chiến lược phát triển của KBC: Tạo môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp cùng với chính sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý, khuyến khích phát triển tài năng và thu hút nhân tài. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hoá sản phẩm. Không ngừng chuyên nghiệp hoá. Hướng tới sự phát triển an toàn, ổn định và bền vững. Nguồn nhân lực của KBC: KBC tập hợp các Kiểm toán viên và các chuyên gia hàng đầu. Lực lượng của KBC là các cộng tác viên và các chuyên gia tư vấn có uy tín cao trong giới chuyên môn, có thâm niên công tác và bề dày kinh nghiệm. 

TẬN TÂM

Phương pháp cung cấp dịch vụ của KBC: Dựa trên các nguyên tắc cơ bản nhằm mang lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với chất lượng cao. Phối hợp chặt chẽ với khách hàng để hiểu biết đầy đủ và toàn diện yêu cầu của khách hàng. KBC đưa ra các giảlii pháp tối ưu nhất, phù hợp với thực trạng hoạt động kinh doanh của khách hàng. Thấu hiểu những yêu cầu của khách hàng để đưa ra những giải pháp mang lại lợi ích cho khách hàng. Hỗ trợ lâu dài và miễn phí đối với các dịch vụ đã cung cấp, KBC cam kết sẽ hỗ trợ cho khách hàng lâu dài ngay cả khi đã kết thúc hợp đồng dịch vụ tư vấn. Sự cộng tác lâu dài với các đối tác chính là thước đo sự thành công. KBC cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cam kết về sự bảo mật toàn bộ thông tin, tuân thủ tuyệt đối các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.