Tin Kinh Tế‎ > ‎

Bình Dương công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

đăng 02:05, 26 thg 10, 2013 bởi gia re ke toan

TTĐT - Sáng 16 - 7, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015). Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Dương được Chính phủ phê duyệt thông qua Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 19/6/2013. Theo đó, tổng diện tích đất quy hoạch đến năm 2020 là 269.443 ha, trong đó, đất nông nghiệp 174.403 ha, đất phi nông nghiệp 94.963 ha. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 33.999 ha.

    
Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ đầu (2011 - 2015), được điều chỉnh hàng năm, đất nông nghiệp năm 2011 là 207.967 ha, năm 2012 là 203.810 ha, năm 2013 là 199.822 ha, năm 2014 là 194.785 ha, năm 2015 là 189.921 ha; đất phi nông nghiệp năm 2011 là 61.443 ha, năm 2012 là 65.633 ha, năm 2013 là 69.621 ha, năm 2014 là 74.658 ha, năm 2015 là 79.522 ha. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 18.558 ha.

 

 

Phó Chủ tịch Trần Thanh Liêm kết luận hội nghị
  
Để việc triển khai quy hoạch có hiệu quả, Phó Chủ tịch Trần Thanh Liêm chỉ đạo các huyện, thị, thành phố cập nhật tình trạng sử dụng đất tại địa phương, thực hiện công khai quy hoạch tại trụ sở cơ quan và thông qua các phương tiện truyền thông. Đối với đất nông nghiệp, chú trọng giữ diện tích đất trồng lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực, diện tích đất rừng phòng hộ.
  
Phó chủ tịch chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh bám sát quy hoạch để điều chỉnh quy hoạch ngành phù hợp, chú ý quỹ đất xây dựng nhà ở nông thôn, đô thị và các khu tái định cư cho các hộ chịu ảnh hưởng khi chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xử lý các vi phạm về lĩnh vực đất đai. Việc giao đất, cho thuê đất cần xem xét đến năng lực của các nhà đầu tư, ưu tiên cho các dự án sản xuất sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
Comments